Ruit
Dromen dat u een ruit draagt geeft aan dat u te maken heeft met onzekerheden. Als u de ruit breekt staan u mislukkingen te wachten. Het praten met iemand die aan de andere kant van een ruit staat geeft aan dat er obstakels te verwachten zijn, die moeilijk te omzeilen zijn. Wanneer u in een droom door een heldere ruit kijkt zult u een betrekking aangeboden krijgen, zij het in een ondergeschikte rol. Als de ruit niet doorzichtig is zult u slecht terechtkomen.