Rug
Dromen dat u een ontblote rug ziet voorspelt een verlies van macht. Het is u af te raden iemand geld te lenen of van advies te dienen. Na een dergelijke droom doet zich vaak ziekte voor. Als in een droom iemand u de rug toekeert en wegloopt kunt u ervan verzekerd zijn dat jaloezie u schade zal berokkenen. Dromen over uw eigen rug is een slecht voorteken.