Roet
Als u droomt over roet betekent dit een slechte ontwikkeling van hetgeen u onderneemt. Echtelijke ruzies liggen in het verschiet.