Roest
Dromen over roestige voorwerpen, blik of ijzer wijst op een achteruitgang in uw omgeving. Ziekte, armoede en valse vrienden kunnen hier deel van uitmaken.