Roes
Dromen dat u in een roes verkeert voorspelt dat u op zoek zult gaan naar ongeoorloofde genoegens.