Rivier
Als u droomt over een heldere, rustig stromende rivier zult u binnen afzienbare tijd genieten van plezierige ontwikkelingen en biedt de toekomst een goed perspectief. Als het water troebel is zullen zich vervelende ontwikkelingen en jaloezie in uw leven voordoen. Wanneer u te maken krijgt met wateroverlast omdat de rivier buiten zijn oevers treedt, zult u tijdelijke zakelijke tegenslagen moeten incasseren of last krijgen van de aantasting van uw goede naam door onterechte kritiek en aantijgingen. Als u, terwijl u een heldere rivier bevaart, lijken op de bodem ziet, zullen problemen en somberheid binnen afzienbare tijd de plaats innemen van plezier en voorspoed. Het zien van drooggevallen rivieren voorspelt ziekte en ongeluk.