Rijkdommen
Dromen dat u rijkdommen bezit voorspelt dat u hogerop zult komen omdat u zich altijd sterk inzet voor hetgeen u voor ogen staat.