Reus
Als u droomt dat er plotseling een reus voor u verschijnt voorspelt dit een hevige strijd tussen u en uw tegenstanders. Als de reus erin slaagt uw tocht te onderbreken dan zullen uw tegenstanders overwinnen. Als de reus vlucht voorspelt dit voorspoed en een goede gezondheid.