Renpaard
Dromen van een race wijst op vooruitgang in je leven. Probeer je te herinneren of je echt wilde winnne. Lukte dat of heb je verloren? De uitslag laat zien hoe probleemloos je leven in de nabije toekomst zal zijn. Dromen over een renpaard is meestal een waarschuwing voor speculatie. Als het een voorspellende droom is over een winnend paard, moet je op je hoede zij: er is geen enkele garantie dat je een fortuin wint.