Racket
Dromen over een racket voorspelt dat een verwachte plezierige aangelegenheid niet doorgaat. Voor een jonge vrouw voorspelt deze droom teleurstellingen omdat zij niet kan meedoen aan iets waar zij zich op heeft verheugd.