Rabarber
Dromen over rabarber voorspelt dat u tijdelijk te maken zult krijgen met plezierige ontwikkelingen. Het in een droom koken van rabarber voorspelt hevige discussies waarbij u een vriend de rug toekeert. Het in een droom eten van rabarber voorspelt ontevredenheid met uw huidige werkkring.