Protesteren
Dromen dat u namens een ander een protest indient geeft aan dat u hulp zult krijgen als het water u tot de lippen is gestegen.