Procureur
Dromen over een procureur die aan het werk is voorspelt dat u te maken zult krijgen met ernstige meningsverschillen over wereldse aangelegenheden. Tegenstanders bedriegen u met gefingeerde informatie. Als u door een procureur wordt verdedigd zullen uw vrienden u helpen, maar zij zullen meer schade berokkenen dan uw tegenstanders.