Priester
Een droom over een priester is een slecht voorteken. Als hij zich op de preekstoel bevindt kan de dromer ziekte en moeilijkheden verwachten. Als een vrouw droomt dat zij verliefd is op een priester wordt zij hiermee gewaarschuwd voor de misleiding van een beminde. Als de priester haar liefde beantwoordt zal zij worden aangesproken op haar lust naar plezier en grappenmakerij. Dromen dat u te biecht gaat bij een priester voorspelt dat u te maken zult krijgen met vernedering en berouw. Deze dromen impliceren dat u iets heeft gedaan, of zult doen, dat innerlijke strijd zal geven. De priester is uw geestelijke adviseur; als u droomt van zijn aanwezigheid houdt dat een waarschuwing in om uw eigen tekortkomingen te onderkennen. Als de priester in uw droom niet in functie is kunt u hem voor de uitleg van de droom als vriend beschouwen.