Postkantoor
Dromen over een postkantoor voorspelt onplezierig nieuws en ongeluk.