Polsslag
Dromen over uw polsslag is een waarschuwing beter op uw zaken en gezondheid te letten, die de neiging vertonen achteruit te lopen. Dromen dat u de polsslag van een ander meet geeft aan dat u het plezier van anderen zult verstoren.