Plagen
Als u droomt iemand te plagen zult u bemind worden om uw opgewektheid en goede voorkomen. Zakelijk zal het u voor de wind gaan. Dromen dat u geplaagd wordt voorspelt dat u omgang zult hebben met vrolijke en welgestelde mensen. Als een jonge vrouw droomt dat zij geplaagd wordt zal zij een impulsieve beslissing nemen. Zij zal er niet in slagen binnen afzienbare tijd een relatie aan te gaan.