Pad
Dromen dat u een smal pad volgt en struikelt over keien en takken voorspelt dat u te maken zult krijgen met tegenspoed; angst voor het onbekende zal zich aandienen. Dromen dat u een pad probeert te vinden geeft aan dat u er niet in zult slagen bepaalde werkzaamheden naar wens af te ronden. Als u droomt over een pad te lopen dat wordt geflankeerd door gras en bloemen zal het u in de liefde voor de wind gaan.