Paarden
Als u in een droom een wit paard ziet of berijdt zijn de voortekenen gunstig voor het kennismaken met nieuwe vrienden en schone dames. Als het witte paard vuil en mager is, zal uw vertrouwen worden geschonden door een jaloerse vriend of een vrouw. Als het een zwart paard betreft zult u fortuin maken, maar op een oneerlijke manier, hetgeen ook bekend zal worden. Voor een vrouw geeft dit beeld aan dat haar man overspelig is. Een droom over donkere paarden symboliseert goede vooruitzichten, maar een groot gevoel van ongenoegen. Vluchtige pleziertjes volgen vaak na een dergelijke droom. Zichzelf te zien rijden op een prachtige vos geeft aan dat het voor de wind zal gaan en dat liefde beantwoord zal worden. Voor een vrouw betekent het dat zij inschikkelijk zal zijn bij lastige vraagstukken. Zij zal van materiŽle zaken genieten. Te paard andere paarden zien betekent gemak en comfort. Het berijden van een op hol geslagen paard geeft aan dat uw belangen geschaad zullen worden door de willekeur van een vriend of werkgever. Een paard dat samen met andere paarden van u wegloopt geeft aan dat er zich ziekte zal voordoen binnen uw kennissenkring. Het zien van fiere hengsten is een teken van succes en onverwachte liefde. Een drachtige merrie geeft aan dat er geen jaloezie bestaat tussen echtelieden. Te paard een rivier oversteken symboliseert geluk en plezier. Als de rivier troebel is of snel stroomt, zal het verwachte geluk enigszins tegenvallen. Het op de rug zwemmen van een paard door helder water geeft aan dat uw verwachtingen van het geluk weldra zullen uitkomen. Voor een zakenman voorspelt deze droom grote voorspoed. Het zien van een gewond paard voorspelt vrienden in nood. Het zien van een dood paard betekent dat u teleurstellingen van diverse aard te wachten staan. Dromen dat u een steigerend paard berijdt geeft aan dat uw wensen moeilijk in te vullen zijn. Als u droomt dat u wordt afgeworpen betekent dit dat u een sterke rivaal heeft en dat u op zakelijk terrein concurrentie mag verwachten. Als u droomt dat u door een paard geschopt wordt zal degene die u liefheeft u de rug toekeren. Uw geluk zal te lijden hebben onder een zwakke gezondheid. Een droom waarin u een paard vangt om een halster en teugels aan te brengen betekent dat u zakelijk grote vooruitgang kunt verwachten. Als u het paard niet weet te vangen zult u niet in uw opzet slagen. Wanneer u een paard van hoefijzers laat voorzien, bent u van succes verzekerd. Voor een vrouw symboliseert deze droom een trouwe en liefhebbende echtgenoot. Het zelf een paard van hoefijzers voorzien geeft aan dat u iets van twijfelachtige kwaliteit zult aankopen. Het dromen over renpaarden geeft aan dat u genoeg zult krijgen van het jachtige leven; voor een boer betekent dit echter een periode van voorspoed. Als u droomt aan paardenrennen mee te doen zal het u voor de wind gaan en zult u van het leven genieten. Een droom over het slachten van een paard geeft aan dat u vriendschap zult beschamen door gierigheid. Het paardrijden zonder zadel in gezelschap van mannen geeft aan dat u wordt omringd door eerlijke mensen. In het gezelschap van vrouwen zal uw geluk minder uitbundig zijn als u de vrouwen geen warm hart toedraagt. Het verzorgen van een paard symboliseert goede zakelijke vooruitgang die niet nadelig wordt beÔnvloed door frivoliteiten. Een droom over het bijknippen van de manen of staart van een paard geeft aan dat u een goede financier of boer bent. U besteedt bijzonder veel aandacht aan uw werkzaamheden. Het dromen over paarden voorspelt bijna altijd voorspoed en geluk. Het zien van een schimmel in een droom geeft aan dat doordachte beslissingen u voorspoed zullen brengen. Het bestijgen van een ongezadeld paard betekent dat u voorspoed te wachten staat en dat u weinig tegenwerking zult ervaren. Het zien van aangespannen paarden betekent moeizaam verkregen geluk en liefde met obstakels. Wanneer u bergop rijdt en het paard onderweg door zijn hoeven zakt, maar u de top toch bereikt, zal het u voor de wind gaan, al zult u te kampen krijgen met tegenstanders en jaloezie. Als het paard ook de top bereikt zal uw vooruitgang substantieel groter zijn. Als een jonge vrouw droomt dat zij op een zwart paard zit betekent het dat zij vermanend toegesproken dient te worden. Sommige wensen zullen uitkomen, maar op een onverwacht ogenblik. De zwarte kleur van het paard geeft aan dat de voorspellingen op een later tijdstip bewaarheid worden. Het zien van een gewond paard betekent dat u rekening dient te houden met onverwacht onheil als het u voor de wind gaat. Als u tracht een loszittend hoefijzer vast te maken dat niet goed past zult u beticht worden van oneerlijke praktijken. Het bergaf rijden op een paard symboliseert teleurstellende gebeurtenissen. Een jonge vrouw die droomt dat een vriend bij haar achterop het paard zit, geeft aan dat zij bij vele mannen in de smaak valt. Als zij bang is zal zij jaloezie bij anderen opwekken. Als het paard na het afstijgen in een varken verandert zal zij oprechte huwelijksaanzoeken naast zich neerleggen en de voorkeur geven aan de vrijheid waardoor haar kans op een gelukkig huwelijk steeds kleiner wordt. Als zij na het afstijgen het varken gracieus langs een telegraafdraad ziet glijden zal zij haar positie verbeteren. Als een jonge vrouw droomt dat zij op een wit paard heuvel op- en afrijdt, waarbij zij vaak achterom kijkt en een zwart paard ziet dat haar achtervolgt, betekent het dat voorspoed en verdriet elkaar zullen afwisselen; een tegenstander probeert haar te overschaduwen met somberheid en teleurstelling. Dromen over een paard met menselijke huid, dat in een hangmat vanuit de lucht neerdaalt en uw paard transformeert in een mens, die bij u aanklopt en iets toegooit wat in eerste instantie van rubber lijkt te zijn maar verandert in grote bijen, voorspelt valse hoop en vergeefse pogingen om verloren zaken van grote waarde te herkrijgen. Het zien van dieren in menselijke gedaante symboliseert voor de dromer grote vooruitgang en een uitbreiding van de vriendenkring. Als de huid is aangetast is hier sprake van een voorbode van het mislukken van weloverwogen plannen.