Overledenen
Het dromen over overledenen houdt gewoonlijk een waarschuwing in. Als u uw overleden vader ziet en spreekt zult u een onfortuinlijke zakelijke beslissing nemen. Wees voorzichtig bij alles wat u onderneemt; tegenstanders liggen op de loer. De reputatie van zowel mannen als vrouwen zal ter discussie staan. Het in een droom zien van uw overleden moeder geeft aan dat u de neiging anderen onheus te bejegenen dient tegen te gaan. Het in een droom zien van een overleden broer, ander familielid of een vriend geeft aan dat u binnenkort om hulp of een bijdrage gevraagd zult worden. Wanneer u in een droom overledenen in goede gezondheid ziet geeft dat aan dat u zich door slechte ontwikkelingen laat be´nvloeden waaruit materieel verlies zal voortkomen - tenzij u zich daartegen verzet. Dromen dat u converseert met een overledene en dat deze persoon u een toezegging probeert te ontlokken is een waarschuwing voor naderend onheil, tenzij u aangereikte adviezen opvolgt.
Rampzalige gevolgen zouden vaak voorkomen kunnen worden als de geest vat zou hebben op de werking van het spirituele zijn. Het in een droom horen van familieleden is een uiting van het hogere zijn dat in contact treedt met het stoffelijke vlak. Er bestaan zo weinig overeenkomsten tussen deze twee werelden dat de dromer op zijn eigen subjectiviteit dient terug te vallen om dromen van deze aard op de juiste wijze te kunnen interpreteren.