Overgooier
Dromen over een overgooier voorspelt een onverstandige zakelijke beslissing die u schade zal berokkenen.