Oven
ls een vrouw droomt dat haar oven gloeiend heet is zal zij door haar vrienden en familie bemind worden vanwege haar zachte en onbaatzuchtige karakter. Als zij aan het bakken is wachten haar kortstondige teleurstellingen. Als de oven defect is zal zij door haar kinderen en bedienden gekweld worden.