Oude man of vrouw
Dromen over een oude man of vrouw voorspelt dat ontevreden mensen u zullen tegenwerken, tenzij de oudjes zich in uw droom bedaard opstellen.