Orgel
Het in een droom horen van orgelmuziek voorspelt hechte vriendschap en welvaart. Het zien van een kerkorgel voorspelt het uiteenvallen van een gezin en in sommige gevallen zelfs de dood. Als u droomt dat u mooie orgelmuziek speelt zal het u materieel aan weinig ontbreken en zult u bij anderen in hoog aanzien komen te staan. Het horen van droevig gezang dat wordt begeleid door een orgel voorspelt dat u een moeilijke taak wacht; bij het uitvoeren hiervan zult u vrienden kwijtraken of maatschappelijk een stapje terug moeten doen.