Organist
Dromen over een organist voorspelt dat een vriend u schade zal berokkenen door overhaaste beslissingen te nemen. Als een jonge vrouw droomt dat zij organiste is zal zij zich binnen de liefde zo berekenend opstellen dat haar relatie onder druk komt te staan.