Optellen
Dromen dat u moeizaam kunt optellen wijst erop dat u moeite zult moeten doen om binnen het zakelijke bepaalde dingen te bereiken. Het in een droom opsporen van een optelfout voorspelt dat u tegenstanders de wind uit de zeilen zult nemen door hun snode plannen tijdig te doorzien. Dromen dat u getallen optelt met een rekenmachine voorspelt dat u over een machtige medestander zult beschikken. Als u niet kunt zien welke getallen er staan zult u materieel verlies lijden door ergens te weinig aandacht aan te besteden.