Ophangen
Dromen dat u een menigte ziet die een verhanging bij wil wonen geeft aan dat vele tegenstanders zullen samenspannen om u schade te berokkenen.