Oceaan
Dromen over de kalme oceaan is een goed voorteken. De zeevarende zal een behouden vaart hebben, de zakenman een periode van voorspoed en de jongeman een tijd van wederzijdse liefde. Zich midden op de oceaan bevinden en horen hoe de golven tegen het schip beuken voorspelt slechte ontwikkelingen op zakelijk gebied en onenigheid binnen het gezin. Het in een droom vanaf de vaste wal de golven van de oceaan zien die schuimend tegen elkaar opbotsen voorspelt dat u ternauwernood aan een ongeluk zult ontkomen, en dat tegenstanders op de loer liggen. Dromen over een ondiepe oceaan waarin u kunt waden of de bodem kunt zien voorspelt voorspoed en plezier dat af en toe wordt afgewisseld met kleine tegenslagen. Het bevaren van een rustige oceaan is altijd een goed voorteken.