Nacht
Als u in een droom wordt omringd door de nacht kunt u tegenstand en zakelijke tegenvallers verwachten. Als het licht lijkt te verdwijnen zullen tot dan toe als slecht ervaren omstandigheden zich keren, waardoor het u zakelijk voor de wind zal gaan.