Naald
Het in een droom gebruiken van een naald waarschuwt u voor onenigheid waarbij u veel sympathie zult verspelen. Dromen dat u een naald van garen voorziet voorspelt dat u de lasten zult dragen van personen buiten uw gezin. Het zoeken naar een naald voorspelt ongefundeerde zorgen. Het vinden van een naald geeft aan dat u vrienden heeft die u waarderen. Het in een droom breken van een naald voorspelt armoe en eenzaamheid.