Naaister
Het in een droom zien van een naaister voorspelt invloeden van buitenaf die uw leefomstandigheden grondig zullen wijzigen; u kunt verzekerd zijn van huiselijk geluk. Als de naaister aan het werk is zult u te maken krijgen met positieve veranderingen. Als de naaister u vraagt om werk dient u vrijwillig dingen te veranderen voordat u daartoe wordt gedwongen. Indien de naaister beweert nog geld van u tegoed te hebben dient u voorzichtig te werk te gaan.