Muskus
Dromen over muskus voorspelt onverwachte vreugde; echtelieden zullen elkaar trouw beloven.