Museum
Dromen over een museum voorspelt dat u verschillende omwegen zult bewandelen om wat u beschouwt als de juiste werkkring te bereiken. U zult hierbij bruikbare kennis opdoen die u in staat stelt uw werk beter te verrichten dan wanneer u de normale weg had bewandeld. Als u het tentoongestelde in het museum niet interessant vindt wachten u ergernissen.