Molen
Dromen over een molen voorspelt zuinigheid en gunstige ontwikkelingen. Het zien van een vervallen molen voorspelt ziekte en ongeluk.

Copyright (c) Uitgeverij Elmar, Rijswijk
Bron: Elmars Dromen Encyclopedie