Moedervlekken
Het in een droom zien van moedervlekken of wijnvlekken voorspelt ziekte en ruzie.