Modder
Dromen dat er verse modder in een bloemperkje ligt voorspelt zuinigheid en een goede gezondheid. Zien dat uw kleding onder de modder zit geeft aan dat u aan een besmettelijke ziekte zult ontkomen door te verhuizen of door nauwgezet voorschriften op te volgen. Dromen dat anderen modder naar u gooien voorspelt dat tegenstanders het u moeilijk zullen maken.
Dromen dat u door modder loopt voorspelt dat uw zelfvertrouwen een flinke deuk zal oplopen en dat er zich verstoringen in huiselijke kring zullen voordoen. Als u anderen door de modder ziet lopen zullen u kwalijke geruchten over een vriend of ondergeschikte bereiken. Voor de boer betekent deze droom een slechte oogst en een tegenvallende opbrengst uit de veestapel. Wanneer u modder op uw kleding ziet staat uw reputatie ter discussie. De modder verwijderen geeft aan dat u de aantijgingen van tegenstanders zult pareren.