Minnares
Als een man droomt dat hij in het gezelschap van zijn minnares verkeert voorspelt dit dat hij kans loopt in ongenade te vallen, terwijl hij zijn uiterste best doet om zijn ware karakter en beweegredenen geheim te houden. Als een vrouw droomt iemands minnares te zijn geeft dat aan dat zij zichzelf zal verlagen door onaangepast gedrag. Een man die droomt dat zijn minnares ontrouw is kan verwachten dat zijn tegenstanders een vuist zullen maken. Er is een ommezwaai op komst.