Mezen
Een droom over mezen voorspelt dat een voorval u angst zal inboezemen. Het zien van een gewonde of dode mees voorspelt dat u door andermans ondoordachte handelingen zult lijden.