Menigte
Dromen over een groot aantal goed geklede mensen bij een voorstelling wijst op een prettige omgang met vrienden. Als er zich iets voordoet waardoor de menigte ontstemd raakt is dit een teken dat vriendschappen zullen worden afgebroken en ontevredenheid zich zal voordoen waar juist gezelligheid werd verwacht. Dit geeft tevens aan dat er ontevredenheid bestaat over het landsbestuur en huiselijke aangelegenheden. Als u een menigte in een kerk ziet zal u te maken krijgen met de dood, of in ieder geval iets onprettigs. Het zien van een menigte op straat voorspelt gunstige zakelijke ontwikkelingen en voorspoed in algemene zin. Wanneer u uw stem in een menigte probeert te verheffen wijst dit erop dat u uw eigen belangen boven die van anderen zult stellen. Het zien van een menigte is meestal een goed voorteken, vooropgesteld dat niet teveel mensen in het zwart gekleed gaan.