Melancholiek
Dromen dat u melancholiek bent is een teken van teleurstelling over iets waar u meer van verwachtte. Dromen dat u anderen ziet die melancholiek zijn voorspelt een onplezierige onderbreking van de werkzaamheden. Voor beminden is er kans op een scheiding.