Meikevers
Dromen over meikevers voorspelt een slecht gehumeurde metgezel, terwijl u juist opgewektheid verwachtte.