Martelaar
Dromen over martelaren voorspelt valse vrienden, huiselijke ontevredenheid en het mislukken van dingen die u na aan het hart liggen. Dromen dat u martelaar bent wijst op een scheiding van vrienden en de aanwezigheid van tegenstanders.