Mars
Dromen dat u marcheert op muziek geeft aan dat u ambities koestert om soldaat of ambtenaar te worden; u dient goed na te denken voordat u hierover een besluit neemt. Als een vrouw droomt dat zij mannen ziet marcheren heeft zij een voorkeur voor mannen die een overheidsfunctie bekleden. Zij dient op haar reputatie te letten als zij veel met mannen omgaat.
Dromen over Mars voorspelt dat uw leven miserabel zal worden omdat vrienden u onheus bejegenen. Tegenstanders zijn er op uit het u moeilijk te maken. Als u zich tot de planeet voelt aangetrokken zult u beschikken over een goed inschattingsvermogen, en uw vrienden qua kennis en rijkdom de baas zijn.