Luit
Dromen dat u luit speelt voorspelt voorspoedige berichten over afwezige vrienden. Wanneer u luitmuziek hoort zullen zich plezierige omstandigheden ontwikkelen.