Lucifer
Dromen over lucifers voorspelt voorspoed en veranderingen. Het in de duisternis aanstrijken van een lucifer wijst op onverwachte berichten en rijkdom.