Lot
Dromen over het lot voorspelt zinloze meningsverschillen en een onbehaaglijk gevoel. Als een vrouw droomt het lot te tarten zal zij een wig drijven tussen zichzelf en hechte vrienden of haar beminde.