Loodmenie
Als u droomt over loodmenie voorspelt dit dat uw kinderen of familieleden door uw toedoen in gevaar verkeren. Voorspoed gaat ten koste van vriendelijkheid.