Listigheid
Dromen dat u listig bent voorspelt dat u zich vriendelijk zal voordoen om in de gunst te komen bij anderen. Als u droomt om te gaan met listige mensen zult u bedrogen worden zodat anderen voordeel kunnen halen uit uw inzet.