Lijk
Dromen over een lijk ondermijnt het geluk omdat deze droom een voorbode is van slechte ontwikkelingen voor afwezigen en sombere zakelijke vooruitzichten. Jongeren zullen grote teleurstellingen ervaren en het plezier zal ver te zoeken zijn. Het zien van een lijk in een doodkist voorspelt problemen voor de dromer. Het zien van een lijk met rouwkleding voorspelt de gewelddadige dood van een vriend, die voortkomt uit zakelijke onenigheid. Het in een droom zien van een slagveld dat bezaaid is met lijken voorspelt oorlog en dreigende scheuringen tussen landen en politieke partijen. Het zien van een dood dier voorspelt ongezonde ontwikkelingen, zowel persoonlijk als zakelijk. Het zien van een dood familielid voorspelt de dood van die persoon of een ander familielid, of een ernstige ontwrichting van het gezinsverband. Soms ook zakelijke tegenvallers. Voor geliefden is dit een teken dat beloftes niet worden nagekomen. Het in een droom plaatsen van muntstukken op de ogen van een overledene voorspelt dat u beroofd zult worden door tegenstanders, terwijl u daar niets tegen in kunt brengen. Als u een muntstuk op slechts één oog plaatst zult u na een lange strijd verloren voorwerpen terugkrijgen. Voor een jonge vrouw betekent deze droom smart en het verlies van een voorwerp omdat zij haar vertrouwen schonk aan oneerlijke personen. Als een jonge vrouw droomt dat haar werkgever een lijk is en glad geschoren, mag zij verwachten dat haar geliefde op haar uitgekeken zal raken. Als zij ziet dat het hoofd van het lijk valt wordt zij gewaarschuwd voor onbekende tegenstanders die door haar schade toe te brengen bij haar werkgever in hoger aanzien zullen komen. Het zien van het lijk op de plaats waar zij werkt voorspelt dat alle betrokkenen te maken zullen krijgen met ellende. Wat betreft vrede en een prettige werkkring zijn de vooruitzichten somber.