Lichtval
Als u in een droom een vreemde lichtval ziet wachten u op alle fronten teleurstellingen en mislukkingen. Verlichte gezichten wijzen op moeizame zakelijke ontwikkelingen. Als in een droom de hemel verlicht wordt door een onwerkelijke maan, sterren en een rode of gouden zon, kunt u grote tegenslagen verwachten. Er zal iemand sterven of u krijgt problemen binnen het gezin. Het zien van kinderen in een verlichte hemel waarschuwt u uw emoties onder controle te houden; door impulsief te handelen zullen ernstige fouten gemaakt worden. Als u verlichte menselijke figuren of dieren ziet wijst dit op teleurstelling en mislukking; het geluk zal ver te zoeken zijn. Als deze figuren ter aarde storten of uit de lucht worden geschoten zult u vele tegenslagen moeten overwinnen voordat u over nieuwe energie zult beschikken. Het zien van verlichte slangen of andere kruipende dieren geeft aan dat uw tegenstanders u schade zullen berokkenen.